Voor al deze activiteiten steunt BAS op meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers. Er is steeds behoefte aan leden, die ook de handen uit de mouwen willen steken! Er zijn een aantal vacatures, dus aarzel niet en lever een bijdrage aan uw club!
BAS (Bergse Actieve Senioren) is een vereniging van 50plus senioren met 1400 leden in Bergen op Zoom. BAS biedt de leden ontspanning, educatie, belangenbehartiging,praktische steun en  gelegenheid tot ontmoeten. We zijn actief en ons ledental groeit.
Als afdeling van KBO Brabant, een vereniging met 140.000 leden, kan BAS steunen op een professionele organisatie wiens stem landelijk gehoord wordt.
Activiteiten van BAS zijn:
Zomerschool
Cursusprogramma
Reizen
Activiteitenprogramma
Lief en Leed
Theaterclub
Fietsclub
Wandelclub
Biljartclub
Ouderenadvies
Computerhelpdesk
Leesclubs
Lunchclub
Rollatorspreekuur
BAS SOOS
Belastingadviezen
Thuisadministratie
Informatiebijeenkomsten