Presentatie WMO door Gerard Mourik KLIK HIER
Voor het laatste nieuws van KBO Brabant  KLIK HIER
Op weg naar een leeftijdsvriendelijk Bergen op Zoom KLIK HIER
LEDENVERGADERING
De Algemene jaarvergadering voor BAS voor de leden is nu vastgesteld op maandag 12 oktober.
de agenda en de plaats vindt u HIER

JAARCIJFERS 2019 EN BEGROTING 2020
In de komende algemene ledenvergadering zullen onder andere de jaarstukken en begroting worden behandeld en uitgebreid worden toegelicht.
Een verkorte versie kunt u HIER downloaden.
Van de bestuurstafel, m.b.t. CORONA
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we uitvoerig gesproken over de mogelijkheden die we hebben om de diverse BAS-activiteiten weer op te starten binnen de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij dienen we er rekening mee te houden dat de leden, alleen al gelet op de leeftijd, voor het overgrote deel behoren tot de risicogroep

Helaas hebben we de conclusie moeten trekken dat we op dit moment nog maar beperkte mogelijkheden hebben. Een van de redenen is dat er maximaal 2 personen aan een tafeltje mogen zitten. Daarbij dienen dan de tafels ook nog zo opgesteld te worden dat er 1,5 meter afstand is tussen de gasten aan de tafeltjes. Met inachtneming van deze regels is het bijvoorbeeld niet mogelijk om te rikken.  Maar ook de gezamenlijke maaltijden kunnen geen doorgang vinden, immers het schiet dan volledig aan het doel van samen eten voorbij.

Wat gaat er van start:
De wandelclub en de biljartclub. Zij hebben aparte protocollen, waaraan men zich dient te houden.
De Soos: naast elkaar ontmoeten (op afstand), kan er gedart worden met apart protocol en spelletjes gespeeld worden met 2 personen aan een tafel.

De cursussen:

Pas eind augustus is bekend welke cursussen doorgang zullen vinden. Door de corona regelgeving zullen er groepen gesplitst moeten worden en zal er gekeken moeten worden of daar ruimte voor is in Het Fort.
Het wordt een hele puzzel om alles rond te krijgen maar u wordt tijdig geïnformeerd over uw inschrijving en het doorgaan van een cursus of lezing

Vanaf september gaat ook de filmclub in Residentie Meilust weer van start. Het aantal bezoekers is beperkt tot 20, maar er worden meerdere sessies aangeboden om zo min  mogelijk belangstellenden teleur te stellen. Gelet op de zeer beperkte mogelijkheden, worden er voorlopig geen maaltijden bij aangeboden, zodra het kan zullen we dit natuurlijk  zo snel mogelijk opstarten.

De bijeenkomst voor de leden die in 2020 80 jaar worden schuiven we door naar 2021. Die feestelijke bijeenkomst voor 80-jarigen gaan we volgend jaar twee keer organiseren

We gaan er nu vanuit dat dit jaar activiteiten waarbij gezamenlijk wordt gegeten helaas niet door kunnen gaan. We noemen daarbij: Brunch in september, mosselmaaltijden in oktober.

De Vrijwilligersdag 2020 gaat definitief niet door.

Eind augustus komt het Algemeen Bestuur weer bij elkaar om te kijken of er mogelijkheden zijn om het aantal activiteiten verder uit te breiden.  Maar uitgangspunt voor het bestuur blijven de richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid.

Veranderingen in het beleid worden kenbaar gemaakt via de website basboz.nl  en via ons prachtige tijdschrift BAS NU.

Het bestuur
9 juli 2020