Bas cursussen 2018-2019

Voor het nieuwe seizoen kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden.
In vrijwel alle rubrieken komt u nieuwe cursussen tegen. Natuurlijk vindt u hier ook een aantal vertrouwde cursussen.
Een kopje koffie of thee is in de cursusprijs opgenomen, behalve bij Tai Chi, Zumba Gold Dance, Mindfulness, Stoelyoga en Salsa. Alle andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Niet-Basleden betalen een toeslag, dus het  Bas-lidmaatschap biedt voordelen.
Het is aan u om te laten zien of ons aanbod beantwoordt aan de vraag.
Ga naar pagina om cursus(sen) in te vullen
U kunt in het blad BASNU kijken welke cursus(en) u wilt volgen en deze invullen door op onderstaande link te klikken
Wilt u uw unieke mooie maandbald BASNU niet beschadigen door er de inschrijfpagina uit te scheuren dan kunt u een van onderstaande inschrijf formulieren downloaden.
Inschrijf formulier als Word document
Inschrijf formulier als PDF
Einde


Hebt u een cursus gevolgd, dan stellen wij het op prijs als u de enquĂȘte invult door op deze regel te klikken