-
CORONA NIEUWS
VAN DE BAS BESTUURSTAFEL

Onze overheid heeft om zeer goede en u bekende redenen gemeend de lopende periode van lockdown verder te moeten verlengen tot 3 maart 2021.
Het bestuur van BAS heeft zich hierover beraden in het voorbije weekeinde.

Als vereniging die werkzaam is voor de ouderen in onze samenleving - een van de meer kwetsbare groepen - sluit BAS zich aan bij het streven van de overheid om zoveel als mogelijk risico's van besmetting uit te sluiten.
Daarom zal BAS zijn beleidslijn in dezen doortrekken en geen activiteiten organiseren tot de datum van 3 maart 2021.

Nu er met de komst van betrouwbare en werkzame vaccins nieuw perspectief wordt geboden, moeten wij juist volhouden en onze fysieke ontmoetingen blijven beperken.
Schroom daarentegen niet om juist nu veel en goed gebruik te maken van alle andere wegen om met elkaar contact te hebben.
Noem maar op: post, telefoon, beeldbellen, whatsapp, e-mail, facebook enzovoort.
Laat geregeld van je horen en verras elkaar eens met een vrolijk en bemoedigend berichtje.
Dat is een kleine moeite met een groot resultaat: blije mensen!

Namens het BAS bestuur
Eric Reynaers
voorzitter